Doučování matematiky

Doučování matematiky je zaměřeno na opakování a procvičování učiva 6. – 9. r. základní školy dle současných vzdělávacích programů a učiva matematiky z prvních 4. r. gymnázií ( prima, sekunda, tercie, kvarta) přírodovědných zaměření. Doučování matematiky je zaměřeno rovněž na přípravu na přijímací zkoušky z matematiky na střední školy různých typů.

Obsah doučované matematiky:

 • Dělitelnost přirozených čísel
 • Procenta
 • Poměr; přímá a nepřímá úměra
 • Pythagorova věta (druhá mocnina a odmocnina)
 • Mocniny s přirozeným mocnitelem
 • Úpravy algebraických výrazů
 • Řešení lineárních rovnic
 • Slovní úlohy (lineární rovnice s jednou neznámou, soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými)
 • Obsahy a obvody obrazců
 • Povrchy a objemy těles
 • Konstrukční úlohy
 • Funkce, grafické znázornění
 • Goniometrie
 • Základy statistiky
 • Základy finanční matematiky