Kontakt

Kontaktní osobou na které lze doučování domluvit :

RNDr. Eleonora Čermáková, CSc.
externí  pracovník na Fakultě stavební VUT v Brně.

Tel.: 774 621 703
e-mail: fyz1mat1@seznam.cz

Doučování probíhá v Brně a ve Velkém Meziříčí a v blízkém okolí těchto měst.


Pedagogická a odborná způsobilost

RNDr. Eleonora Čermáková, CSc.

Odbornost profesní - přírodovědná

 • absolventka PF MU (původně UJEP) v Brně - Elektronika a vakuová fyzika
 • obhájení titulu RNDr. v oboru experimentální fyzika
 • obhájení titulu CSc. v oboru fyzika kondensovaných látek a akustika

Odbornost pedagogická

3 - semestrální doplňující pedagogický kurz na VUT v Brně

Praxe pedagogická

 • dlouholetá pedagogická praxe na VUT v Brně, Fakultě Stavební ve funkci odborného asistenta - vědecko-pedagogického pracovníka na Ústavu fyziky (kmenové pracoviště)a Ústavu pozemního stavitelství
 • nyní jako externí pracovník Ústavu fyziky VUT FAST v Brně
 • Dlouhodobá výuka v předmětech:
  • Laboratorní cvičení z fyziky 1. a 2. semestr
  • Laboratory (anglická výuka) 1. a 2. semestr
  • Ekologie - vnitřní klima v budovách 9.semestr
  • Ecology-Indoor Climate in Buildings 9.semestrt
  • Kurzy z fyziky pro přijímací zkoušky na VUT FAST v Brně (rovněž v Prostějově a Valašském Meziříčí v rámci snahy o založení mimobrněnských poboček FAST)
  • Kurzy řešení fyzikálních příkladů – 1. semestr
  • Letní technická škola – přednášky z fyziky
  • Universita 3. věku: jednorázové přednášky z oboru -Přírodovědná problematika ekologie
 • Další pedagogická činnost:
  • vedení práce SVOČ
  • vedení diplomových prací
  • vedení doktorských prací
  • předsedkyně STAVOKSU (4x) – studentská konference prezentující odborné středoškolské práce
  • na Právnické fakultě MU v Brně - jednorázové přednášky z oboru Ekologie z fyzikálně-přírodovědného pohledu a legislativa
  • na Dopravní fakultě Technické univerzity v Pardubicích - Universita 3. věku, jednorázové přednášky z oboru Ekologie z fyzikálně-přírodovědného hlediska

  Publikace pedagogické - Výukové materiály - skriptum

  • Čermáková,El.a kol.: Přírodovědecko-technická, legislativní a ekonomická problematika životního prostředí. Skriptum pro studenty VUT,., Brno (vydáno za finanční podpory MŽP) l995, p.125.
  • Navarová,H. - Čermáková,El.: Sbírka příkladů z fyziky, 1996, s. 42.
  • Čermáková, El.: Physics I,II, Laboratory Exercises, Physical Examples, Czech-English, English-Czech Dictionary of Physical Terminology , 1998, 97 s.
  • Schauer, P. - Čermáková ,El.: Přehled látky a příklady z fyziky pro přijímací zkoušku na stavební fakultu VUT v Brně ( 3.doplněné vydání) Brno, Konvoj - Brno, 2007, s.64.

  Praxe odborná

  • ČAV ÚPT Brno (akademie věd české republiky, přístrojové techniky Brno), studijní pobyt
  • Geofyzikální ústav Brno, studijní pobyt
  • VUT FAST, Ústav fyziky, odborný asistent- pedagogicko vědecký pracovník
  • Jednoroční zkrácený vedlejší pracovni uvazek na SZÚ Praha (Státní Zdravotní Ústav v Praze), akreditovaném fyzikáním pracovišti - oddělení neionizujícího elektromagnetického záření.
  • Nyní: externí zaměstnanec Ústavu fyziky VUT FAST v Brně

  Odborná stáž v rámci programu TEMPUS

  • Universität BAYREUTH BRD, Ústav teoretické fyziky
  • Technische Universität Műnchen, Ústav stavební fyziky
 • Výběr z hlavní odborné činnosti na VUT FAST v Brně

  • Řešitelka a spoluřešitelka mnoha výzkumných projektů, Vedoucí projektů MŠMT ČR
   • č. 251/066 Magnetometrická analýza staticky a dynamicky namáhaných ocelových konstrukcí
   • č. 226/290- Vnitřní klima budov a technická zařízení
  • Odborná garantka seminářů a členka vědeckých a organizačních komisí konferencí týkající se problematiky ohroženého životního prostředí, kvality vnitřního a vnějšího prostředí budov apod.

  PUBLIKACE

  Více než 100 publikací na konferencích domácích i zahraničních a v odborných časopisech.
  • Publikace vztahující se k problematice životního prostředí
  • Publikace týkající se magnetometrického studia na železobetonových konstrukcích a ve vnitřním prostředí budov.
  • Publikace týkající se detekce nízkofrekvenčního elektromagnetického pole v interieru a exteriéru budov a legislativy v této problematice