Doučování fyziky

Doučování fyziky je zaměřeno na opakování a procvičování učiva 6. – 9. r. základní školy dle současných vzdělávacích programů a učiva fyziky z prvních 4. ročníků gymnázií (prima, sekunda, tercie, kvarta) přírodovědných zaměření. Doučování fyziky a řešení fyzikálních příkladů je tématicky navázáno na matematickou problematiku probíranou v daném ročníku studia.

Obsah doučované fyziky:

 • MECHANIKA
  • Jednotky, převody, základní vztahy
  • Pohyb rovnoměrný, přímočarý, křivočarý, pohyb po kružnici
  • Síla, skládání sil, tření
  • Pohyb rovnoměrně zrychlený, rovnoměrně zpomalený
  • Jednoduché stroje
  • Energie, práce, výkon
  • Gravitační pole
 • HYDROMECHANIKA
  • Jednotky, převody, základní vztahy
  • Hydrostatika
  • Hydrodynamika
 • TERMODYNAMIKA
  • Teplota, teplo, změny skupenství
  • Tepelné děje v plynech
 • KMITY, VLNĚNÍ, AKUSTIKA
 • ELEKTROSTATICKÉ POLE
 • ELEKTRICKÉ POLE
  • Ohmův zákon, Kirchhofovy zákony
  • Práce a výkon v obvodu s konstantním proudem
  • Střídavý proud
 • MAGNETICKÉ POLE
 • OPTIKA
 • ATOMISTIKA