Finanční úhrada

Individuální doučování se uhrazuje po ukončení doučování. Většinou se doporučuje dvou hodinové doučování (2 x 60 minut s krátkou přestávkou). Finanční úhradu lze řešit domluvou. Obvyklá požadovaná finanční úhrada za dvouhodinové doučování činí 350 Kč.

V případě doučování vícečlenné skupiny (maximálně 5 žáků) je finanční úhrada krácena úměrně počtu doučovaných žaků.

Cena týdenních doučovacích kurzů je uvedena na příslušné stránce.